Система управління якістю

Експрес-аналіз хімічного складу, хімічний аналіз, механічні випробування, визначення мікроструктури, контроль розмірної точності, контроль температури заливання, контроль властивостей формувальних і стрижневих матеріалів.

Технологічний процес виробництва лиття передбачає контроль якості на всіх етапах виробництва:

  • Вхідний контроль якості формувальних, стрижневих і шихтових матеріалів.
  • Контроль якості формувальних і стрижневих сумішей.
  • Контроль температури рідкого металу.
  • Контроль хімічного складу, механічних властивостей і мікроструктури матеріалу виливків. Для контролю хімічного складу використовують лабораторний оптико-емісійний спектрометр SPECTROMAXx, виробництва Spectro Analytical Instruments GmbH (Німеччина).
  • Контроль розмірної точності виливків.

laboratory